FI SV

Försvarsmakten försäkrar sig om sina förfaranden

2.2.2017 17.27 | Publicerad på svenska 3.2.2017 kl. 7.34
Pressmeddelande

Försvarsmakten försäkrar om att normerna gällande jämlik behandling är i sin ordning.

Enligt Försvarsmaktens jämställdhetsnorm är dubbelt medborgarskap inte en grund för ojämlik behandling.
Huvudstaben har idag gett order till förvaltningsenheterna att försäkra sig om det inte förekommer förfaranden som är i strid med normen.