FI SV EN

Försvarsmaktens logistikverk fick fullmakten att anskaffa stöd för Flottiljen 2020

28.6.2017 11.34
Pressmeddelande

Försvarsministeriet har get fulmakten till försvarsmakten att beställa projektstöd av Millog Ab. Som en del av underhållningsförmågan och kunnandet ställer Millog Ab sakkunniga till stöd för Flottiljen 2020 projektet. Millog Ab:s sakkunniga kommer att arbeta under Försvarsmakstens personals dirigering så neutralt och oberoende som möjligt.

Millog Ab:s projektstöd kommer att arbeta som en integrerad del av projektgruppen. Detta möjliggör uppbyggandet av det nödvänliga kunnandet redan under planerings och byggnadsfasen. Kunnandet kommer att finnas kvar över hela livstiden för Flottiljen 2020 fartygen. I samband kommer Millog Ab:s sakkunniga att stöda förmågans byggande och stöder för sin del projektets framgång.

Upphandlingen anknyter till en helhet bestående Flottiljen 2020. Det totala värdet av upphandlingen är cirka 4,6 miljoner euro, och leveranserna sker åren 2017 -2021.