FI SV EN

Polen leder multinationell inspektion i Finland

16.5.2017 7.59
Pressmeddelande

Polen leder i enlighet med Wiendokumentet 2011 för ökad tillit och säkerhet, en multinationell inspektion i Finland 16 - 19 maj 2017.

Inspektionsgruppen består av tre polska officerare och en officer från Portugal. Inspektionsgruppens medlemma åtnjuter diplomatstatus. Inspektionsgruppen leds av överste Piotr Szymanczyk från Polen. Den finländska tremannagruppen sambandsofficerare leds av överste Tommi Haapala från Huvudstaben.

På det för inspektion beordrade området finns följande staber och truppförband: Huvudstaben, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Satakunta flygflottilj.

Målsättningen för inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådan militär aktivitet som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapengranskningsverksamheten. Motsvarande genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner i andra medlemsländer.