FI SV EN

Chefen för huvudstaben byts ut

10.2.2017 12.45
Pressmeddelande

Även kommendörerna för armén och flygvapnet byts ut. Det sker ett stort ombyte inom generalitetet.

Försvarsmaktens nuvarande strategichef generallöjtnant Timo Kivinen blir chef för huvudstaben från och med 1.6 då tjänstens nuvarande innehavare vice amiral Kari Takanen förflyttas till reserven.

Till försvarsmaktens strategichef förflyttas 1.6 flygvapnets nuvarande kommendör, generalmajor Kim Jäämeri.

Ny kommendör för flygvapnet blir 1.6 huvudstabens nuvarande planeringschef, brigadgeneral Sampo Eskelinen.

Ny planeringschef vid huvudstaben blir 1.6 nuvarande kommendören för Kajanalands brigad Vesa Virtanen.

Kommendör för armén blir 1.8 arméns nuvarande stabschef, generalmajor Petri Hulkko då arméns nuvarande kommendör, generallöjtnant Seppo Toivonen överflyttas till reserven.

Till stabschef för armén flyttas 1.8 huvudstabens nuvarande beredskapschef, brigadgeneral Markku Myllykangas.

Till huvudstabens beredskapschef flyttar 1.8 flygvapnets nuvarande operationschef, överste Pasi Jokinen.

Till stabschef för flygvapnet flyttar 1.8 nuvarande kommendören för Karelens flygflottilj, överste Jari Mikkonen.

Generallöjtnant Timo Pekka Kivinen börjar som chef för huvudstaben 1.6.2017. Han har tjänstgjort som försvarsmaktens strategichef sedan är 2015. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som militärattaché i Budapest, kommendör för Uttis jägarregemente, biträdande avdelningschef vi huvudstaben och kommendör för Karelska brigaden. Han befordrades till generallöjtnant år 2016.

Generalmajor Petri Jussi Mikael Hulkko börjar som kommendör för armén 1.8.2017. Han har sedan januari 2017 tjänstgjort som stabschef för armén. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef vid Staben för Östra försvarsområdet kommendör för Uttis jägarregemente, militär sakkunnig vid försvarsministeriet samt operationschef för armén. Han befordrades till generalmajor år 2016.

Överste Pasi Pellervo Jokinen blir huvudstabens beredskapschef 1.8.2017. Han har tjänstgjort som flygvapnets operationschef sedan år 2015. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som flygdivisionschef vid Satakunta flygflottilj, sektorchef och avdelningschef vid Flygstaben samt chef för Flygvapnets tekniska skola. Han befordrades till överste år 2012.

Överste Jari Mikael Mikkonen börjar som stabschef för flygvapnet 1.8.2017. Han har sedan år 2015 tjänstgjort som kommendör för Karelens flygflottilj. Tidigare har Mikkonen tjänstgjort bland annat som flygdivisionschef vid Karelens flygflottilj, flygvapnets operationschef, avdelningsstabsofficer vid huvudstaben och avdelningschef vid Flygstaben. Han befordrades till överste år 2011.

Generalmajor Kim Erkki Akseli Jäämeri blir försvarsmaktens strategichef 1.6.2017. Han har verkar som kommendör för flygvapnet sedan år 2014. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som militärt biträde för ordföranden för EU:s militärkommitté i Bryssel biträdande avdelningschef vid huvudstaben, chef för försvarskurserna och flygvapnets operationschef. Han befordrades till generalmajor år 2014.

Brigadgeneral Markku Johannes Myllykangas börjar som stabschef för armén 1.8.2017. Han har sedan år 2014 tjänstgjort som beredskapschef vid huvudstaben. Tidigare har Myllykangas tjänstgjort bland annat som stabschef för Reservofficersskolan, biträdande avdelningschef Staben för Östra Finlands militärlän, kommendör för Artilleribrigaden och arméns planeringschef. Han befordrades till brigadgeneral år 2013.

Brigadgeneral Sampo Ilmari Eskelinen börjar som kommendör för flygvapnet 1.6.2017. Han har tjänstgjort som huvudstabens planeringschef sedan år 2016. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som sektorchef vid Flygstaben, kommendör för Satakunta flygflottilj, Flygvapnets operationschef och avdelningschef vid huvudstaben. Han befordrades till brigadgeneral år 2015.

Brigadgeneral Vesa Juhani Virtanen blir planeringschef vid huvudstaben 1.6.2017. Han har tjänstgjort som kommendör för Kajanalands brigad sedan år 2015. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som adjutant för ordföranden för EU:s militärkommitté, bataljonskomendör vid Gardesjägarregementet, lärare vid Försvarshögskolan och generalsekreterare för Säkerhetskommittén. Han befordrades till brigadgeneral år 2016.