FI SV EN

Fanfestens befordringar 2017

4.6.2017 3.40
Pressmeddelande

Republikens president har på dagen för Försvarets fanfest den 4 juni 2017 inom försvarsmakten befordrat generalmajor Eero Pyötsiä till generallöjtnant, brigadgeneral Sampo Eskelinen till generalmajor, generalmajor Kim Jäämeri till generallöjtnant (från och med 1.8.2017) och överstarna Pasi Jokinen ja Jari Mikkonen till brigadgeneraler (från och med 1.8.2017).

Dessutom befordras överstelöjtnanterna Kari Kaakinen och Petteri Kajanmaa från Huvudstaben, Jukka Aihtia från Försvarshögskolan, Jyrki Kaisanlahti från Gardesjägarregementet samt Henrik Elo från Flygstaben. Till kommodor befordrades kommendörerna Pasi Rantakari, Juhapekka Rautava och Arvi Tavaila från Huvudstaben.

Dessutom har Republikens president har på dagen för försvarets fanfest den 4 juni 2017 befordrat sammanlagt 945 reservofficerare och specialofficerare. Till överstelöjtnant en, till major 39, till kommendörkapten tre, till kommendörkapten tre, till kapten 1131, till kaptenlöjtnant 10, till medicinalkapten två, till teknikerkapten i marinen en, till premiärlöjtnant 284, till premiärlöjtnant i marinen 23, till medicinalpremiärlöjtnant fem, till teknikerpremiärlöjtnant två till ingenjörpremiärlöjtnan en, till löjtnant 405, till löjtnant i marinen 28, till medicinallöjtnant nio och till medicinallöjtnant i marinen 1 personer.

Befordringar

Befordringar i generalitetet
Fanfestens befordringar inom försvarsförvaltningen
Reservofficerare befordrade på försvarets fanfest
Vid truppförbanden tjänstgörande underofficerares tjänstegrader och befordran i reserven
Av regionalbyråcheferna befordrade reservunderofficerare och manskap i reserven (på finska)
Befordringar av underofficerare och manskap bland civilanställda vid truppförband och andra förvaltningsenheter
Militärens förtjänstmedalj


Riddarordnarnas utmärkelsetecken 4.6.2017

Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar

Frehetskorsets orden (på finska)