FI SV

Förordnanden till generalstjänst och beordran till uppdrag inom försvarsmakten

6.10.2017 12.26
Pressmeddelande

Republikens president har den 6 oktober 2017 beslutat om följande förordnanden till generalstjänst och beordran till uppdrag inom försvarsmakten

  • Chefen för Försvarsmaktens logistikverk, generalmajor Timo Rotonen har beordrats till försvarsmaktens logistik- och materielchef från och med 1.1.2018.
  • Huvudstabens logistikchef, brigadgeneral Timo Kakkola har beordrats till chef för försvarsmaktens logistikverk från och med 1.1.2018.
  • Överste Janne Jaakkola från Huvudstabens logistikavdelning har förordnats generaltjänst för tiden 1.1.2018 - 31.12.2022 och han har beordrats till huvudstabens logistikchef från och med 1.1.2018.
  • Kommendören för Kajanalands brigad, överste Tuomo Repo har förordnats generaltjänst för tiden 1.1.2018 - 31.12.2022.

Generalmajor Timo Rotonen har sedan år 2015 tjänstgjort som chef för Försvarsmaktens logistikverk. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Helsingfors luftvärnsregemente, stabschef för Arméns materielverk, militärobservatör vid UNTSO och logistikchef vid Huvudstaben. Han befordrades till generalmajor år 2014.

Brigadgeneral Timo Kakkola har sedan år 2016 tjänstgjort som huvudstabens logistikchef. Före det har han tjänstgjort bland annat som sektorchef vid Huvudstaben, kommendör för Västra Finlands underhållsregemente, avdelningschef vid Staben för Arméns materielverk och stabschef för Logistikverket. Han befordrades till brigadgeneral år 2015.

Överste Janne Jaakkola har sedan år 2015 tjänstgjort som sektorchef vid Huvudstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, kommendörens för försvarsmakten adjutant, bataljonskommendör vid Uttis jägarregemente och stabschef vid Björneborgs brigad. Han befordrades till överste år 2014.

Överste Tuomo Repo hr tjänstgjort som kommendör för Kajanalands brigad sedan juni 2017. Före det har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid försvarsmininsteriet, kommendör för Nylands jägarbataljon vid Gardesjägarregementet, sektorchef vid Huvudstaben och biträdande militärrepresentant vid Finlands Natobeskickning i Bryssel. puolustusministeriössä, Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä, sektorijohtajana Pääesikunnassa ja apulaissotilasedustajana Suomen Nato edustustossa Brysselissä. Han befordrades till överste år 2014.