FI SV

General Lindberg: Nytt utbildningsprogram motsvarar 2020-talets krav

6.11.2017 8.30
Pressmeddelande

Försvarsmakten har som organisation stadd i utveckling sett som motiverat att granska Försvarsmaktens utbildningssystem i sin helhet och vid behov förnya det för att motsvara kraven under nästa årtionde, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg i sitt tal vid 223:e Nationella försvarskursens öppnande i Helsingfors den 6 november 2017.

Med det nya utbildningsprogrammet strävar man efter friktionsfri och dynamisk utbildning med tidsenlig utrustning och metoder, mer kostnadseffektivt än förut. Undervisningen planeras bli mer modulär i form av kurser. Samtidigt är det meningen att fullt ut nyttja teknologiska möjligheter. Förändringarna i utbildningen sker inte över en natt, utan förverkligas stegvis och med hjälp av försök, berättade Lindberg.

Lindberg betonade, att avsikten med programmet Utbildning 2020 inte är att automatisk ersätta nuvarande bevisligen välfungerande utbildningsmetoder, utan att försäkra sig om att Försvarsmaktens utbildning och dess arrangemang följer med tidens anda även framöver.