FI SV EN

Informationsbegäran rörande Hornet efterträdarprojektets vapensystem och utrustning har skickats

3.10.2017 10.00
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk har skickat en informationsbegäran rörande Hornet efterträdarprojektets vapensystem och utrustning (RFI) till sju länders regeringar för vidarebefordran till respektive lands industri. På basis av svaren på informationsbegäran uppgörs offertbegäran rörande Hornet efterföljarens vapen och utrustning (RFQ).

Huvudmålsättningen med informationsbegäran är att utreda på vilket sätt prestationsförmåga som motsvarar Finland uppskattade framtida behov, finns att tillgå. Informationsbegäran koncentreras till förmågor och prestanda efter år 2025. RFI (Request for Information) har skickats till Storbritanniens, Israels, Norges, Frankrikes, Sveriges, Tysklands och Förenta Staternas regeringar för vidareförmedling till ländernas industri.

Vapnen och utrustningen anskaffas genom ett skilt avtal parallellt med flygplansanskaffningen. Offertbegäran för dessa skickas ut på våren 2018. Beslut över de vapen som anskaffas görs till en del beslutandet gällande flygplansmodellen. Anskaffningsavtalen ska undertecknas på våren 2021. De planerade vapen- och censorsystemen ingår i helhetskostnaderna för ersättandet av Hornetplanen.

Anskaffningsförhandlingarna för vapen och utrustning sker parallellt med anskaffningsförhandlingarna för flygplanen så att de anpassas för den flygplansmodell som väljs. Vissa system går att använda i flera av de alternativa multirolljaktplanen för ersättandet av Hornetplanen. Detta tas i betraktande i förberedandet av avtalen.

Den officiella offertbegäran (Request for Quotation, RFQ) för Hornetersättaren sker våren 2018 via fyra staters regeringar till alla de fem flygplanstillverkarna som svarat på informationsbegäran. Testandet av jaktplanskandidaterna i finska förhållanden väntas ske under år 2019.

Det slutliga valet av Hornet efterträdare ska ske år 2021. Urvalsbeslutet grundar sig på fyra beslutsfattningsområden, vilka är multirolljaktplanets militära prestanda, underhållstryggheten och det industriella samarbetet, livslängdskostnaderna samt säkerhets- och försvarspolitiken.

Ibruktagandet av det nya multirolljaktplansmaterielet och tagandet av Hornetmaterielet ur tjänstebruk infaller under åren 2025–30.