FI SV

Överste Timo Viinikainen digitaliseringschef

Huvudstaben 5.1.2018 14.32
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat överste Timo Viinikainen till digitaliseringschef vid Huvudstabens planeringsavdelning. Han inledde sitt nya uppdrag från början av år 2018.

Överste Viinikainen har tidigare tjänstgjort bland annat som chef för Försvarsmaktens servicecenter, sektorchef vid Huvudstaben, avdelningschef på Försvarshögskolan samt som avdelningschef på Försvarsmaktens ledningssystemcenter. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1997 och han befordrades till överste år 2014.