FI SV

Överste Repo kommendör för Kajanalands brigad

12.5.2017 8.57
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 juni 2017. Överste Tuomo Repo har beordrats till kommendör för Kajanalands brigad. Brigadens nuvarande kommendör, brigadgeneral Vesa Virtanen blir samtidigt planeringschef vid Huvudstaben.

Överste Repo tjänstgör för närvarande som biträdande militärrepresentant vid Finlands Nato-representation i Bryssel. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet, sektorchef vid Huvudstaben och som äldre avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben och försvarsministeriet. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000, studier i Rom år 2014 och han befordrades till överste år 2014.

Överstelöjtnant Jyrki Kaisanlahti har beordrats till kommendör för Jägarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som biträdande kommendör för Gardesjägarregementet.

Överstelöjtnant Rainer Kuosmanen har beordrats till biträdande kommendör för Gardesjägarregementet. Han tjänstgör för närvarande på planeringsavdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Mika Kavén har beordrats till stabschef för Gardesjägarregementet. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef för Huvudstabens press- och informationsavdelning.

Överstelöjtnant Arto Hirvelä har beordrats till biträdande avdelningschef för Huvudstabens press- och informationsavdelning. Han tjänstgör för närvarande som chef för utvecklingssektorn vid Huvudstabens planeringsavdelning.

Kommendör Matti Linteri har beordrats till kommendör för Ekenäs kustbataljon vid Nylands brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens planeringsavdelning internationella sektor.

Överstelöjtnant Janne Rautiainen har beordrats till kommendör för Egentliga Finlands underhållsbataljon vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens logistikavdelning.

Kommendör Iiro Penttilä har beordrats till kommendör för 8:e underhållsflottiljen vid Kustflottan. Han tjänstgör för närvarande som äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet.

Överstelöjtnant Vesa Sundqvist har beordrats till chef för Nylands regionalbyrå vid Gardesjägarregementet. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef för personalavdelningen vid Arméstaben.