FI SV

Överste Parvinen Försvarshögskolans förvaltningsdirektör

19.4.2017 14.29
Pressmeddelande

Kommendören för förvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 maj 2017. Överste Jukka Parvinen har beordrats till förvaltningsdirektör för Försvarshögskolan.

Överste Parvinen tjänstgör för närvarande som chef för magisteravdelningen vid Försvarshögskolan. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande kommendör för Gardesjägarregementet, stabschef för Gardesjägarregementet, stabschef och avdelningschef vid Staben för Södra Finlands militärlän samt Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till överste år 2015.

Överstelöjtnant Pasi Autio har beordrats till chef för krishanteringscentret vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på internationella sektorn vid Huvudstabens planeringsavdelning.

Överstelöjtnant Vesa Volanen har beordrats till kommendör för Gardesbataljonen vid Gardesjägarregementet. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på sektorn för förvaltningens utveckling på Huvudstabens planeringsavdelning.

Överstelöjtnant Ari Lehmuslehti har beordrats till arméns utbildningschef vid Arméstaben. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Gardesbataljonen vid Gardesjägarregementet.

Överstelöjtnant Matti Sopanen har beordrats till kommendör för Kuopio underhållsbataljon vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som lärare vid Försvarshögskolans institution för krigskonst

Överstelöjtnant Janne Myller har beordrats till chef för Norra Savolax regionalbyrå vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Kuopio underhållsbataljon vid Kajanalands brigad.

Kommendör Mika Raunu har beordrats till kommendör för 4:e Minröjningsflottiljen vid Kustflottan. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer (försvarsmaktens strategiska planering) på Huvudstabens planeringsavdelning.

Överste

Jukka Parvinen