FI SV

Överste Nisula kommendör för Pansarbrigaden

29.6.2017 12.19
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrats till nya poster under sommarens lopp. Överste Kari Nisula har beordrats till kommendör för Pansarbrigaden från och med 1.7.2017, då den nuvarande kommendören, överste Pekka Järvi övergår till reserven.

Överste Nisula tjänstgör för närvarande som chef för institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan. Tidigare har han vid Försvarshögskolan tjänstgjort bland annat som lärare i operationskonst och taktik samt chef för undervisningsgruppen. Andra tjänsteuppdrag har varit uppgifter som avdelningsstabsofficer vid Arméstaben och vid Huvudstaben. Vid pansarbrigaden har Nisula tjänstgjort vid Pansarbataljonen och som chef för Pansarskolan. I internationella uppdrag har överste Nisula verkat som avdelningschef i ISAF-operationen samt som kommendör för krishanteringsstyrkan i UNIFIL-operationen. Nisula avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2016.

Till nya uppdrag från och med 1.8.2017:

Överste Petri Kosonen har beordrats till rådgivaruppdrag för Finlands avdelning i Afghanistan. Han tjänstgör för närvarande som biträdande kommendör vid Björneborgs brigad. Tidigare har han tjänstgjort bland annat i specialuppdrag vid Huvudstabens planeringsavdelning, i olika krishanteringsuppdrag i Afghanistan samt som biträdande avdelningschef vid Arméstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till överste år 2013.

Överste Asko Valta har beordrats till biträdande kommendör vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som chef för Norra Karelens regionalbyrå vid Kajanalands brigad. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som äldre avdelningsstabsofficer vid Försvarsministeriet, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben samt som kommendör för Finlands krishanteringsstyrka i Libanon. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2015.

Överste Matti Lampinen har beordrats till vapenslagsinspektör (pionjär) på planeringsavdelningen vid Arméstaben. Han tjänstgör för närvarande som militärrepresentant vid Finlands FN-beskickning i New York. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, personalchef vid Staben för Östra Finlands militärlän samt som kommendör för Finlands krishanteringsstyrka i Tchad. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1998 och han befordrades till överste år 2015.

Överste Juha-Pekka Keränen har beordrats till operationschef vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Satakunta flygflottilj. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som representant för kommendören för flygvapnet vid Huvudstaben, avdelningschef vid Flygstaben, flygdivisionskommendör vid Satakunta flygflottilj samt chef för Luftstridscentret vid Flygstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2004 och han befordrades till överste år 2012.

Överste Petteri Seppälä har beordrats till kommendör för Satakunta flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som chef för flygoperationscentralen vid Flygstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, avdelningschef vid Flygstaben samt flygdivisionskommendör vid Karelens flygflottilj. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2007 och han befordrades till överste år 2014.

Överste Mikko Punnala har beordrats till chef för Luftkrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef vid Huvudstabens logistikavdelning. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningschef och underhållschef vid Flygstaben samt chef för 7:e Huvudledningscentralen i Kuopio. I internationella uppdrag har överste Punnala verkat som flygvapenofficer vid NATO Joint Forces Command i Brunssum.  Han avlade examen för generalstabsofficerare år 2000 och han befordrades till överste år 2013.

Överste Markus Päiviö har beordrats till kommendör för Karelens flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som beredskapschef på operativa avdelningen vid Flygstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningschef vid Flygstaben samt sektorchef vid Huvudstaben. Han har avlagt studier i Schweiz och Förenta Staterna och han avlade examen för generalstabsofficerare år 2003. Till överste befordrades han år 2015.

Kommodor Tuomas Tiilikainen har beordrats till chef för Sjökrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som beredskapschef på operativa avdelningen vid Marinstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som stabschef för Kustflottan, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben samt biträdande avdelningschef vid Marinstaben. Han avlade examen för generalstabsofficerare år 1999 och han befordrades till kommodor år 2016.

Kommodor Arvi Tavaila har beordrats till kommendör för Nylands brigad. Han tjänstgör för närvarande vid Huvudstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef vid Marinstaben samt som bataljonskommendör vid Nylands brigad. Han befordrades till kommodor 2017.

Överstelöjtnant Jaro Kesänen har beordrats till kommendör för Uttis jägarregemente. Han tjänstgör för närvarande som chef för arméns flygverksamhet vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Juha Manninen har beordrats till chef för Norra Savolax regionalbyrå vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef för ledningssystemavdelningen vid Arméstaben.

Överstelöjtnant Janne Myller har beordrats till chef för Norra Karelens regionalbyrå vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande i specialuppdrag vid Norra Karelens regionalbyrå i Kajanalands brigad.

Överstelöjtnant Antti Lautala har beordrats till kommendör för 11:e Jaktflygdivisionen vid Lapplands flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som chef för strategiska planeringssektorn på planeringsavdelningen vid Flygstaben.

Överstelöjtnant Petteri Korvala har beordrats till chef för pionjärskolan vid Markstridsskolan. Det nuvarande uppdraget är sambandsofficer vid USEUCOM och USAFRICOM.

Till nya uppdrag från och med 1.9.2017:

Överstelöjtnant Jussi Annala har beordrats till regementskommendör för Karelens artilleriregemente vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som lärare vid institutionen för krigskonst vid Försvarshögskolan.

Överstelöjtnant Kalle Laurila har beordrats till kommendör för Parola underhållsbataljon vid Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som chef för planeringscentret på logistikavdelningen vid Staben för Försvarsmaktens logistikverk.

Överstelöjtnant Markus Korhonen har beordrats till flygdivisionskommendör för flygteknikdivisionen vid Karelens flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande vid Flygstaben.