FI SV

Stabsofficerare till övningen Trident Javelin 17

3.11.2017 9.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten medverkar med stabsofficerare i den internationella övningen Trident Javelin 17 den 3 - 17 november 2017.

Trident Javelin 17 är Natos största manöver år 2017. Det är fråga om en av Nato ledd datorstödd stabs- och kommandoplatsövning (CAX/CPX).

Från Finland deltar 18 personer ur personalen i Natos olika stabs- och kommandoplatskonstruktioner i Norge, Tysklans, Belgien och Nederländerna.

Finlands måösättning i övningen är att utveckla det internationella försvarssamarbetet och samverkansförmågan jämte den internationella krishanteringen. Dessutom är målsättningen att utveckla den i övningen medverkande personalens yrkesskicklighet med tanke på internationell verksamhet.

Huvudtema i manövern är att utveckla Natos kommando- och truppstruktur jämte stabs- och kommandoplatsernas förmåga till samverkan.

Övningen godkänns årligen av försvarsministern, i enlighet med Försvarsmaktens årsplan för övningsverksamhetens del.