FI SV EN

Belgien leder ett utvärderingsbesök vid Karelens flyggflottilj

27.3.2017 12.57
Pressmeddelande

Belgien och Storbritannien avlägger ett utvärderingsbesök den 29 mars 2017 i Finland för ökad tillit och säkerhet i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011. Målet för utvärderingen är Karelens flygflottilj.

Inspektionsgruppen av tre personer leds av majör Gino Swyngedauw från Belgien. För inspektionsbesökets del leds de finländska sambandsofficerare av majör Toni Ovaskainen från Flygstaben. Värd för utvärderingsbesöket är kommendören för Karelens flygflottilj överste Jari Mikkonen.

Målsättningen med utvärderingsbesöket är att uppgifterna i den på Wiendokumentet 2011 baserade årliga militära informationsutbytesmeddelandet för Karelens flygflottilj del stämmer överens med de uppgifter som presenteras för utvärderingsgruppen. Inspektionsverksamheten är en del av vapenövervakningsverksamheten.