Vakuutusasiat

Kriisinhallintapalvelukseen kutsuttu vakuutetaan sekä sotilastapaturmien että palvelussairauksien varalta.

Vakuutukset koskevat palvelussitoumuksen tehneitä, kriisinhallintaorganisaatioon kuuluvia ja muita tehtäviin varautuvia. Palvelukseen kutsuttu vakuutetaan sotilastapaturmalain mukaisesti. Vakuutusta täydentää Valtiokonttorin ryhmätapaturmavakuutus.

Ohessa Pääesikunnan ja valtiokonttorin tekemä sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta.

Tapaturmat ja terveydenhuolto

Porin prikaatin tapaturma-asiamiehenä toimii KV-sosiaalikuraattori Dina Varjamo. Rauhanturvaajan tulee itse tehdä sotilastapaturma- ja palvelussairausilmoitus Valtiokonttorille. Toiveena on, että hakemus tehdään sähköisesti Kansalaisen asiointi - tilin kautta. Tämän jälkeen tapaturma-asiamies varmistaa, että kotiutuneiden kaikki tarvittavat asiapaperit korvausasioiden käsittelyä varten toimitetaan Valtionkonttorille.

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluville kuuluu palvelusaikana ilmainen terveydenhuolto palveluspaikalla tai tapauksen vaatiessa Suomessa.

Palvelusvapaalla sairastuneen on hakeuduttava ensisijaisesti hoitoon lähimmän varuskunnan sairaanhoitoyksikköön. Mikäli varuskuntaan ei ole mahdollista päästä, voi kriisinhallintahenkilöstöön kuuluva hakeutua myös kunnalliseen tai yksityiseen sairaanhoitoon. Kulut kuuluu maksaa itse, mutta niistä saa korvauksen Porin prikaatin suunnittelu- ja taloussektorilta.

Sairastuminen palveluksen aikana toisessa EU-maassa

Suomessa sairausvakuutuksen piiriin kuuluvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU-maassa.

Tilapäisesti ulkomailla oleskeleva kriisinhallintahenkilöstöön kuuluva voi hakea Kelalta vakuuttamispäätöksen. Päätöksen saanut säilyttää oikeutensa sairasvakuutukseen Suomessa.

Korkeintaan vuoden kriisinhallintajoukoissa palveleva voi hankkia vakuuttamispäätöksen lisäksi maksuttoman Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka osoittaa henkilön kuuluvan Suomessa sairasvakuutuksen piiriin.

Henkivakuutus

Kuolemantapauksessa edunsaajat ovat leski, alle 18-vuotiaat lapset ja avopuoliso. Avopuoliso saa korvausta, jos hänellä on edunjättäjän kanssa yhteinen lapsi tai maistraatin vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Matkatavarat

Työnantaja ei erikseen vakuuta rauhanturvaajien matkatavaroita. Jos matkatavaroille sattuu lennolla jotain, pitää asiasta ilmoittaa lentoyhtiön infopisteelle heti laskeutumisen jälkeen.

Vakuutussopimus