Kuva Puolustusvoimat

Koulutukseen valituille

Koulutukseen valituille lähetetään palvelukseenastumismääräys. Määräyksessä ilmoitetaan koulutuspaikka ja annetaan toimintaohjeita.

Terveydentilan selvittäminen

Valittujen pitää lähettää alle kolme kuukautta vanha T-lomakkeelle tehty lääkärinlausunto. Lomakkeeseen liitetään virtsantutkimus ja enintään kolme vuotta vanha kuulontutkimus. Terveystarkastusta varten kuuluu täyttää terveyslomakkeet, kuten suostumus DNA-näytteen ottoon. Tarkastukseen tarvitaan myös veriryhmämääritys.

Koulutukseen valitun pitää toimittaa hammaslääkärin tekemä hammaskartta ja paperille tulostettu hampaiden panoraamakuva. Hammaskartta saa olla korkeintaan vuoden ja panoraamakuva enintään kolme vuotta vanha.

Työsuhdeturva

Koulutuksen tai kriisinhallintapalveluksen vuoksi työnantaja ei saa päättää työsuhdetta. Työnantaja ei voi irtisanoa työsuhdetta koulutuksen tai palveluksen aikana. Palveluksen tai koulutuksen jälkeen työntekijä pitää ottaa takaisin samaan tai rinnastettavaan työhön.

Koulutustilaisuuden ajalta reserviläisille maksetaan työansion menetyksen korvauksena verotonta päivärahaa reservin arvon tai asepalvelusta suorittamattomille suunnitellun tehtävän mukaisesti:

  • miehistöön kuuluville 64,60 €/vrk
  • aliupseereille 67,30 €/vrk
  • upseereille/erikoisupseereille 70,30 €/vrk

Koulutus

Kriisinhallintajoukkojen henkilöstön koulutus jaetaan valmistavaan koulutukseen, rauhanturvaajan peruskoulutukseen, täydennyskoulutukseen sekä kotiuttamiskoulutukseen.

Valmistavaan koulutukseen henkilöstö valitaan pääsääntöisesti ennalta laaditun suunnitelman ja henkilöstötilauksen mukaisesti. Valmistava koulutus on usein edellytys vaativimpien kriisinhallintatehtävien hoitamiseen ja koulutus voi pitää sisällään esimerkiksi ulkomailla tai kotimaassa järjestettäviä kursseja.

Rauhanturvaajan peruskoulutus (rotaatiokoulutus) kestää 2 – 5 viikkoa ja se pidetään yleensä Porin prikaatissa Säkylässä. Koulutus järjestetään normaalisti 1 – 8 viikkoa ennen operaatioalueelle siirtymistä. Koulutuksessa kaikki perehdytetään toimialueeseen. Koulutuksessa kerrataan sotilaan perustaidot ja annetaan rauhanturvaajan operaatiokohtainen yleiskoulutus. Tarpeen mukaan peruskoulutuksen yhteydessä järjestetään myös erillisiä, tietyille henkilöryhmille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia. 

Täydennyskoulutus ja tehtäväkohtainen koulutus järjestetään toimialueella.

Kriisinhallintaoperaatiosta kotiinpaluun jälkeen, tyypillisesti 1-3 kk kuluttua kotiutumisesta, järjestetään kotiutuneille kotiuttamiskoulutus. Porin prikaatissa järjestettävässä tilaisuudessa käydään läpi kriisinhallintapalveluksen kokemuksia sekä mm. stressiin, ihmissuhteisiin ja arkeen paluuseen liittyviä asioita.
 

Linkit

Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus

Opas kriisinhallintatehtäviin lähtevälle