Kuva Puolustusvoimat, Helmi Saarela.

Selonteoista suunta tulevaisuuteen

Vuosi 2015 oli Puolustusvoimille toiminnan tason palauttamisen vuosi.

Lentotunnit ja alusvuorokaudet palautettiin puolustusvoimauudistusta edeltäneelle tasolle. Varusmiesten maastovuorokausia lisättiin ja kertausharjoituksiin pystyttiin kutsumaan 18 000 reserviläistä. Samalla varmistettiin, että puolustusvoimauudistuksen tavoitteet toteutuvat ja toiminnan tasapaino säilyy.

Hallitusohjelman mukaisesti Suomessa laaditaan vuonna 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Samassa yhteydessä arvioidaan mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia. Näiden lisäksi laaditaan erillinen puolustusselonteko, jossa määritellään puolustuspoliittiset linjaukset puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. Parhaimmillaan selonteot antavat selkeän suunnan puolustuksen kehittämiselle osana suomalaista kokonaisturvallisuutta pitkälle ensi vuosikymmenelle saakka.

Puolustusvoimain komentaja,

kenraali Jarmo Lindberg