Kuva Puolustusvoimat, Helmi Saarela.

Katsaus Puolustusvoimien toimintaan

Puolustusvoimien toiminnan painopisteenä oli viime vuonna valmiuden kehittäminen turvallisuusympäristön muutosta vastaavaksi.

Alueellinen koskemattomuus ylläpidettiin valvonta- ja turvaamistoimenpitein. Puolustusvoimat antoi vuonna 2016 virka-apua lähes 600 kertaa. Pääosa virka-aputehtävistä kohdistui sodanaikaisten sotilasräjähteiden raivaamiseen. Puolustusvoimat jatkoi osallistumistaan sotilaalliseen kriisinhallintaan. Vuonna 2016 enimmillään yli 500 suomalaista sotilasta palveli 14 erillisessä kriisinhallintaoperaatiossa ympäri maailmaa.

Valmius ylläpidetään turvallisuusympäristön edellyttämällä tavalla. Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden, merivoimien Laivue 2020:n ja ilmavoimien hävittäjien korvaamisen valmisteluita jatketaan. Kotimaan puolustusta tuetaan kahden ja monenvälisellä puolustusyhteistyöllä, jonka puitteissa osallistutaan kansainvälisiin harjoituksiin. Osallistumista sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin jatketaan. Valtioneuvoston puolustusselonteko linjaa Suomen puolustuskyvyn käytön ja ylläpidon sekä Puolustusvoimien kehittämisen ensi vuosikymmenelle.

Puolustusvoimain komentaja,

kenraali Jarmo Lindberg