Kannamme huolta Suomen luonnosta ja maisemista. Puolustusvoimien helikopteri merellä auringonlaskun aikaan. Kuva Puolustusvoimat, Lisa Hentunen.

Puolustusvoimat ja ympäristö

Puolustusvoimat huomioi ympäristön kaikessa toiminnassaan. Haluamme varmistaa, että ympäristöön kohdistuvat riskit ovat mahdollisimman pienet ja että pystymme ympäristövelvoitteet huomioiden toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviämme.

Koulutamme henkilöstöä ympäristöasioissa ja valvomme tavoitteiden toteutumista. Kunnostamme tarvittaessa toiminta-alueitamme ja vahingon sattuessa ryhdymme välittömästi torjuntatoimiin. Ympäristötoimintamme korostaa ennaltaehkäisyä, oma-aloitteisuutta ja jatkuvaa kehitystä.

Ympäristölainsäädäntö määrittää tietyt reunaehdot toiminnallemme. Olemme lisäksi asettaneet itsellemme tavoitteita, jotka on kirjattu toimintasuunnitelmaamme, ympäristönsuojelun suunnitelmaamme ja puolustushallinnon Vastuullista turvallisuutta -sitoumukseen.

Ympäristönsuojelu puolustusvoimissa

Puolustusvoimat on sitoutunut suojelemaan ympäristöä. Ympäristönsuojelussa on tunnistettavissa seuraavat osa-alueet:

  • ympäristömelun ja tärinän hallinta
  • maaperän ja pohjaveden suojelu
  • luonnonsuojelu
  • energia- ja ilmastotyö.

Toimimme osa-alueilla yhteistyössä muun muassa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa. Ympäristönsuojelun alaa puolustusvoimissa johtaa Pääesikunnan logistiikkaosasto. Käytännön ympäristötyötä tekee Puolustusvoimien logistiikkalaitos.

Puolustusvoimien ympäristötoiminta korostaa ennaltaehkäisyä, oma-aloitteisuutta ja jatkuvaa kehitystä. Laadimme ympäristö- ja luontoselvityksiä ampuma- ja harjoitusalueilta sekä tarkkailemme riskialueiden ympäristövaikutuksia yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa ottamalla näytteitä. Kehitämme toimintaamme oman korkeatasoisen tutkimuksemme sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla.

Vastuullista turvallisuutta

Vastuullista turvallisuutta on puolustushallinnon yhteinen sitoumus. Sitoumuksen osapuolina ovat puolustusvoimien lisäksi puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. Sitoumuksen tekijät pyrkivät

  • vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta 20% vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä
  • leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä 30% vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä
  • ottamaan käyttöön parhaat ympäristöratkaisut ampuma-alueillaan.