Lääkärimme ja sairaanhoitajamme työskentelevät usein varusmiesten parissa. Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki.

Lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi

Puolustusvoimissa työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia useissa eri tehtävissä. Tehtäviä on tarjolla ympäri Suomen, ja suurin osa palkatuista on siviilejä. Olemme suosittu työnantaja – sijoituimme 10. halutuimmaksi työnantajaksi keväällä 2017 lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoille suunnatussa kyselyssä.

Lääkäriksi tai hammaslääkäriksi

Pääosa lääkäreistä ja hammaslääkäreistä on töissä varuskuntien terveysasemilla. He voivat kuitenkin toimia myös erikoislääkäreinä tai hallinnollisissa tehtävissä. Reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutuksen suorittanut henkilö voidaan palkata sotilaslääkärin tehtävään, jolloin hänet nimitetään erikoisupseerin virkaan.

Terveysasemien lääkärien tehtäviin kuuluu

  • varusmiesten terveydenhoito ja henkilökunnan työterveyshuolto
  • ensiavun ja kenttälääkinnän koulutuksien järjestäminen
  • kenttälääkinnän suunnittelu
  • tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Puolustusvoimat tukee lääkärien ja hammaslääkärien ammatillista kehittymistä. Erikoistumista yleislääketieteelliseen tai työterveyshuoltoon tuetaan ja henkilöstölle järjestetään koulutusta vuosittain. Lääkärien ja hoitajien työnjako terveysasemilla on toimiva.

Sairaanhoitajaksi

Puolustusvoimissa sairaanhoitajien tehtävistä osa painottuu terveysasemille, osa maastoon.

Puolustusvoimissa sairaanhoitajan tehtävänimike on kenttäsairaanhoitaja. Kenttäsairaanhoitajat työskentelevät varuskunnissa. Osa työtehtävistä painottuu terveysasemille, osa maastoon. Kenttäsairaanhoitajalla tulee olla riittävä fyysinen kunto vaativissa olosuhteissa toimimiseen.

Kenttäsairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluu

  • varusmiesten terveydenhuolto
  • terveystarkastukset
  • ensiavun ja kenttälääkinnän koulutus
  • ampuma- ja sotaharjoitusten lääkintähuolto
  • palvelusturvallisuudesta huolehtiminen maastossa.

Edellä mainittujen ammattiryhmien lisäksi puolustusvoimissa työskentelee myös muun muassa eläinlääkäreitä, työterveyshoitajia, fysioterapeutteja, suuhygienistejä, laitoshuoltajia ja laboratoriohenkilökuntaa. Omaa osaamista on mahdollista kehittää kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä, jotka tarjoavat haastavia ja monipuolisia tehtäviä myös hoitoalan ammattilaisille.

Uratarinat

Richard tuntee sotilaslääketieteen

Richard tuntee sotilaslääketieteen

Richard Lundell, sotilaslääkäri, Sotilaslääketieteen keskus, Kirkkonummi

Lääketieteen opiskelu oli pitkään ainoa uravaihtoehtoni. Sotilaslääketiede taas on kiinnostanut varusmiespalveluksestani lähtien. Reserviläisenä kävin useasti kertausharjoituksissa. Hieman yli vuosi sitten päätin hakea Puolustusvoimille töihin.

Perustyöhöni kuuluu varusmiesten vastaanottoa ja työterveyshuollon potilaita, ts. Puolustusvoimien henkilökuntaa. Lisäksi teen merikelpoisuustarkastuksia ja arvioin lääketieteellisesti soveltuvuutta erilaisiin tehtäviin. Työni sisältää yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja muiden perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Olen myös ollut lääkärinä koulutuspurjehduksella ja kouluttamassa kadetteja. Monipuolinen työnkuva antaa virikkeitä arkityöhön.

Puolustusvoimat tarjoaa hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja kehittyä alallaan. Esimerkiksi tutkimustyötä tuetaan aktiivisesti ja erikoistumiskoulutusta varten voi anoa opintovapaata. Esimieheni tukee ja suhtautuu positiivisesti osaamisen kehittämiseen. Lääkärinä voi esimerkiksi hakeutua halutessaan merelle ja kansainvälisiin tehtäviin. Lääketieteen asiantuntijuutta arvostetaan perusyksiköissä ja yhteistyö prikaatin kanssa on tavallisesti mutkatonta.

Työaikojen suhteen joustetaan monessa suhteessa, kunhan työt sujuvat. Työnteko alkaa terveysasemallamme kello 7, joten aikaa jää päivisin muuhunkin kuin työhön. Työnantaja kannustaa vahvasti myös omasta kunnosta huolehtimiseen. Viikko-ohjelmaan kuuluu sotilasvirassa oleville työnkuvauksen mukainen viikkoliikunta.

Päällikkölääkäri vaalii varuskunnan terveyttä

Päällikkölääkäri vaalii varuskunnan terveyttä

Juha-Petri Ruohola, Merivoimien ylilääkäri, Merivoimien esikunta

Kuva Puolustusvoimat.Olen koulutukseltani lääketieteen tohtori, ja minulla on erityispätevyys sotilaslääketieteeseen. Nyt olen toiminut runsaat kaksi vuotta vuotta päällikkölääkärinä Turun varuskunnan terveysasemalla. Aiemmin olin päällikkölääkärin ja sotilaslääkärin tehtävissä Säkylän varuskunnan terveysasemalla ja työskentelin terveyskeskus- ja työterveyslääkärinä.

Syy työnantajan valintaan ei varsinaisesti ollut ammatillinen, vaan nimenomaan maanpuolustushenkisyys ja työympäristö ratkaisivat asian.

Päällikkölääkärinä johdan varuskunnan terveysasemaa ja vastaan sen toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja budjetoinnista. Työssä vaaditaan rautaista oman alan ammattitaitoa, suunnittelukykyä, johtajaominaisuuksia ja sosiaalisia taitoja.

Tehtäviini kuuluvat myös mm. potilasvastaanoton pitäminen ja terveystarkastusten tekeminen. Suuret kansainväliset harjoitukset ja luentotehtävät vaativat paljon valmistelua. Tämän lisäksi tulevat vielä päällikkölääkärin hallinnolliset tehtävät palavereineen ja esimerkiksi henkilöstön kehityskeskusteluineen.

Kansainvälisyys ja säästötavoitteet haasteina

Ammattitaitoisten ja kivojen ihmisten kanssa on mukava tehdä työtä. Meillä se tarkoittaa kaikkia: lääkärikollegaa, hammaslääkäriä, osastonhoitajaa, työterveys- ja sairaanhoitajia, kenttäsairaanhoitajaa ja toimistosihteeriä.

Työ on itsenäistä ja monipuolista. Haasteina ovat puolestaan alati lisääntyvät tehtävät ja niihin liittyvän koulutuksen riittävyys. Myös kansainvälistyminen ja alalla yleiset säästötavoitteet tuovat työhön koko ajan lisää haasteita.

Työaikani on joustava, ja paikallaan tehtävän terveysasematyön vastapainona on usein purjehduksia tai sotaharjoituksia.

”Monipuolinen, itsenäisyyttä ja kehitysotetta vaativa tehtävä”

"Monipuolinen, itsenäisyyttä ja kehitysotetta vaativa tehtävä"

Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, Sotilaslääketieteen keskus, Helsinki

Tuula Hannila-Handelberg. Kuva Puolustusvoimat.Siirryin Puolustusvoimien palvelukseen vuonna 2013. Olen taustaltani sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri ja työskennellyt aikaisemmin sairaalamaailmassa. Pitkään potilastyötä tehneenä myös asiantuntijatehtävät kiinnostivat minua.

Puolustusvoimat työnantajana ei ollut minulle ennestään tuttu. Työtehtävät ovat osoittautuneet mielenkiintoisiksi, sillä työ on monipuolista ja vaatii itsenäistä otetta. Työssäni on paljon liikkumavaraa, jota voi soveltaa hyvin tutkimus- ja kehittämistyössä.

Puolustusvoimien terveydenhuolto on muuttunut vuosien saatossa. Varusmiesten perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan varuskuntaterveysasemilla, mutta erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirien toimesta. Siksi on tärkeää tuntea molempien toimintatavat. Vastaan puolustusvoimissa tartuntatautien ehkäisyyn ja hallintaan liittyvästä suunnittelusta, koulutuksesta ja ohjauksesta yhteistyössä muiden kansallisten terveysviranomaisten kanssa. Työtehtäväni edellyttävätkin runsaasti vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa alan kollegoihin. Toimin puolustusvoimien edustajana tartuntatautien torjuntaan liittyvässä kansallisessa työryhmässä. Osallistun myös kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa toimivien joukkojen ja sotilastarkkailijoiden tartuntatautien ehkäisytyöhön.

Työnkuvani on monipuolinen, suunnittelen asioita itsenäisesti, toisaalta teen ryhmätyötä ja yhteistyötä eri terveysviranomaisten kanssa. Työpaikkani sijainti on minulle myös mitä sopivin.

Katja johtaa terveysasemaa

Katja Pulska johtaa terveysasemaa

Katja Pulska, päällikkölääkäri, Sodankylän varuskunnan terveysasema

Kuva Puolustusvoimat."Olen ollut Puolustusvoimilla töissä syyskuusta 2012. Päädyin tänne oikeastaan vahingossa. Olin hoitovapaalla hoitamassa kahta lasta, kun ostopalvelu lääkärifirmasta soitettiin ja kysyttiin, lähtisinkö Sodankylän varuskuntaan töihin. Sanoin että en lähde, mutta he soittivat seuraavana päivänä uudestaan. Mieheni sanoi, että voi hoitaa lapsia kotona sen neljän kuukauden ajan, joka oli tarkoitus olla töissä. Ihastuin kuitenkin työpaikkaan ja hain virkaan. Se oli ensimmäinen työpaikka, jossa joka aamu tuntui mukavalta lähteä töihin.

Pelkkä lääkärin koulutus ei tässä riitä, koska täytyy osata laaja-alaisesti henkilöstöasioita, terveysaseman johtamista ja koulutukseen liittyviä asioita. Tämä on minulle edelleen oppimista koko ajan. Suurin osa työajastani menee potilastyöhön, mutta vastaan myös terveysaseman toiminnasta kokonaisuudessaan. Teemme paljon yhteistyötä Jääkäriprikaatin henkilökunnan kanssa. Puolustusvoimien toimintatavat ovat erilaiset kuin mihin olin tottunut. Emme esimerkiksi anna sairaslomaa vaan erilaisia vapautuksia varusmiehille. Mielestäni tämä on asia, josta muukin yhteiskunta voisi ottaa oppia.

Uusia tapoja toimia

Tärkein syy, miksi jäin tänne töihin, oli hyvä työporukka. Totta kai jokaisessa työpaikassa on aina jotain säröjä, mutta pääsääntöisesti meillä on hyvä ilmapiiri. Teen päivittäin yhteistyötä hoitajien, muun terveysaseman henkilökunnan ja Jääkäriprikaatin henkilökunnan kanssa. Erilaisten ihmisten kanssa on tultava toimeen. Jämäkkyyttä tässä vaaditaan, minulta ehkä vielä enemmänkin voisi vaatia.

Haastavaa minulle on se, miten erilainen Puolustusvoimat on organisaationa verrattuna aiempiin työpaikkoihini. Pelkällä lääkärin ammattitaidolla ei tässä pärjää. On opittava uusia tapoja toimia ja tehdä yhteistyötä. Työnantaja tukee kyllä kehittymistä työssä, ja tälläkin hetkellä olen esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksessa.

Minulla on normaali toimistotyöaika. Tänä vuonna olen käynyt usein meidän esikunnassa Riihimäellä koulutuksissa. Sotaharjoitusvuorokausia tulee 10–25 vuodessa. Vapaa-aika meneekin sitten pitkälti perheen kanssa kotona. Meillä on pari koiraa joiden kanssa harrastetaan. Työmatkaa minulla on sata kilometriä, mutta se ei tunnu pitkältä. Se on ainoa aika päivästä, joka on vain minulle. Kuuntelen paljon äänikirjoja autossa."

Kalevi on mukana uudistustyössä

Kalevi on mukana uudistustyössä

Kalevi Karjalainen, hallintoylilääkäri, Sotilaslääketieteen keskuksen esikunta

Kuva Puolustusvoimat."Tulin Puolustusvoimille töihin ensimmäinen tammikuuta 2014. Koulutukseltani olen anestesiaerikoislääkäri. Minulla on 30 vuoden työhistoria kunnallisissa sairaaloissa ja 24 vuoden kokemus anestesiaylilääkärinä toimimisesta ja 10 vuotta siitä ajasta sairaalan johtajana.

30 vuodessa ehtii nähdä aika paljon kuntasektoria. Mietin, että tässä iässä minulla on viimeinen tilaisuus nähdä eri kantilta työtä, nähdä mitä se voi olla valtion puolella. Puolustusvoimille tuli sopiva työpaikka auki, joten päätin hakea sitä.

Ylilääkärinä teen nyt aika paljon samoja asioita kuin sairaalan johtajana. Otan osaa puolustusvoimien lääkinnällisten normien uudistamistyöhön, toimin lääketieteellisenä asiantuntijana hallinnollisissa kysymyksissä ja käsittelen valituksia. Suomen laki on tullut hyvin tutuksi, ja tässä työssä tarvitaankin hyvää kokemusta paitsi terveydenhuollon lainsäädännöstä niin terveydenhuollon käytönnön toiminnasta: mitä se on ja miten se toimii. Pitää tietää, mitä ihmiset kentällä oikeasti tekevät.

Hajautetun työn mahdollisuus

Työpäiväni alkaa siinä puoli kahdeksan aikoihin, kun saavun toimistolle. Avaan tietokoneen ja sähköpostin ja rupean tekemään niitä tehtäviä, joita listalla on. Työ koostuu muun muassa kokouksista ja yhteydenpidosta sidosryhmiin. Joukko-osastoilta saattaa tulla hallinnollisia kysymyksiä, ja annan neuvoja erilaisiin asioihin - esimerkiksi kuinka ulkomailta asevelvollisuutta suorittamaan tulleen kaksoiskansalaisen terveydenhuolto järjestetään.

Työssäni parasta on se, että olen päässyt ottamaan osaa uuden kehittämiseen. On puolustusvoimauudistus, potilastietojärjestelmien uudistus, ja ohjeistuksia muokataan kaiken aikaa, kun tulee uusia lakeja ja toimintatavat muuttuvat. Uudistustyössä mukana oleminen on kyllä palkitsevaa. Haaste puolestaan on kodin ja työpaikan pitkä välimatka - menee kaksi tuntia päivässä pelkästään työmatkoihin. Onneksi meillä voi tehdä hajautettua työtä, ja lähin paikka siihen on kymmenen minuutin päässä kotoa. Käytän hajautetun työn mahdollisuutta aktiivisesti.

Mitään urasuunnitelmia minulla ei enää oikeastaan ole, koska olen ehtinyt jo kartuttaa kokemusta ja osaamista pitkän työurani aikana. Olen ajatellut, että tätä työtä teen kunnes jään eläkkeelle.

Vapaa-ajallani olen pienviljelijä. Viljelen kaikkea sellaista, mitä voi korjata ilman isoja työkaluja, eli esimerkiksi perunaa, juureksia, yrttejä, papuja, herneitä ja niin edelleen. Kaikkea, mitä omassa perheessä syödään. Se on todellista lähiruokaa!"