Naton rauhankumppanuus

Puolustusvoimat osallistuu Naton rauhankumppanuustoimintaan.

Suomi tekee yhteistyötä Naton kanssa monenkeskisen Euroatlanttisen kumppanuusneuvoston ja kahdenvälisen rauhankumppanuusohjelman (Partnership for Peace, PfP) puitteissa. Suomi liittyi ohjelmaan vuonna 1994.

Rauhankumppanuus parantaa sekä Suomen että Naton yhteistä toimintakykyä. Rauhankumppanuusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää kumppanimaiden joukkoja niin, että ne voivat toimia rauhanturvaamistehtävissä yhdessä Naton jäsenmaiden joukkojen kanssa.

Rauhankumppanuusohjelma käytännössä

Rauhankumppanuusohjelmaan liittyen Suomi osallistuu muun muassa Naton koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin sekä yhteisiin harjoituksiin. Suomesta osallistuu yhteensä 800 henkilöä vuodessa lähes 250 rauhankumppanuustapahtumaan.

Kumppanuusmaiden joukkojen yhteensopivuutta ja suorituskykyä kehitetään Naton suunnittelu- ja arviointiprosessin avulla. Suunnittelujaksoilla valitaan yhteisen toimintakyvyn kehittämiseen tähtäävät tavoitteet. Tavoitteet liittyvät muun muassa kielitaitoon, huollon toimintatapoihin sekä johtamis- ja viestijärjestelmiin.

Suomen pitkäjänteinen osallistuminen rauhankumppanuustoimintaan on kantanut hedelmää. Nato on ottanut Suomen erityisasemaan (Enhanced Opportunities Program EOP). Tämä mahdollistaa muun muassa osallistumisen Naton harjoitusten suunnitteluun jo alkuvaiheessa, jolloin Suomen tarpeen tulevat huomioiduksi harjoitusten järjestelyssä entistä paremmin.