Siviiliräjähteiden ilmoitettu tarkastuslaitos

Siviiliräjähteiden ilmoitettu tarkastuslaitos valvoo räjähdysaineiden tuotantoa. Se varmistaa, että räjähteet täyttävät turvallisuusvaatimukset.

Siviiliräjähteiden ilmoitetun tarkastuslaitoksen toiminta on loppunut 20.4.2016.

Tarkastuslaitos on toiminnassaan muista riippumaton, kolmas osapuoli. Laitos perustettiin tukemaan kotimaista räjähdysaineteollisuutta sen toivomuksesta.

Siviiliräjähteiden ilmoitettu tarkastuslaitos perustettiin 18. toukokuuta 1999. Tarkastuslaitos toimi Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen energeettiset teknologiat -tutkimusalan tiloissa. Tarkastuslaitos käytti Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen laitteita ja koekenttää hyväkseen toiminnassaan.

Tarkastuslaitosta tarvitaan kaikkien siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden arvioinnissa. Laitos määrittää, ovatko räjähdystarvikkeet EU:n direktiivien mukaisia. Sääntöjen mukaisia räjähteitä voi markkinoida ja kuljettaa ympäri Eurooppaa.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen pätevyysalueet ovat

  • räjähdysaineet
  • aikatulilanka
  • räjähtävä tulilanka
  • ase- ja rakettiruudit

Tarkastustoiminta perustuu harmonisoituihin EU-standardeihin. Direktiivin 93/15/EY moduulit voidaan jakaa kahteen ryhmään:

Moduuli B: EY-Tyyppitarkastus eli tyyppihyväksyntä (pakollinen kaikille tuotteille)

Moduulit C-F: Tuotannon valvonta (määräaikaistarkastukset)

Muut tarkastuslaitokset

Katso muut tarkastuslaitokset Euroopan komission Nando-rekisteristä

Linkkejä