DSA-turvallisuusselvitykset

Turvallisuusselvitys tehdään, kun henkilölle tai yritykselle luovutetaan salaista materiaalia. Todistus vaaditaan harkinnanvaraisesti, jos henkilö tai yrityksen työntekijä liikkuu Puolustusvoimien tiloissa.

Henkilökohtaista turvallisuustodistusta haetaan asianomaisen Puolustusvoimien hallintoyksikön kautta. Puolustusvoimiin liittyviä töitä tekevistä yrityksistä turvallisuusselvitykset tekee Pääesikunta.

Turvallisuustodistus

Turvallisuustodistus annetaan yksittäiselle henkilölle. Tarvitset todistusta kotimaassa ja virkamatkalla ulkomailla. Voit tarvita turvallisuustodistusta, jos

  • käsittelet kansainvälisten velvoitteiden mukaista salassa pidettävää tietoa tai
  • liikut tiloissa, joissa pääset käsiksi salaiseen materiaaliin.

Velvoite koskee esimerkiksi Puolustusvoimien sidosryhmien työtekijöitä, kun he tekevät hanketta Puolustusvoimille ja heillä on hankkeen aikana pääsy salaiseen materiaaliin.

Voit hakea todistusta lähettämällä hakemuksen asianomaiselle Puolustusvoimien hallintoyksikölle. Todistuksen myöntää ulkoministeriö. Jotta voit saada todistuksen, sinulla täytyy olla voimassa oleva henkilöturvallisuusselvitys.

Yritysturvallisuusselvitys

Yritykselle tehdään yritysturvallisuusselvitys, jos sille on tarkoitus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja. Jos yritys on saamassa suojaustason STIII (luottamuksellinen) tietoa tai sitä korkeammalle luokiteltua tietoa, selvitys on pakollinen. Selvityksessä arvioidaan yrityksen tietoturvallisuuden taso tarvittavalla laajuudella.

Selvitys voidaan tehdä myös ennen STIV-tason tietojen luovuttamista. Selvitys voidaan tehdä yrityksestä, vaikka sille ei luovutettaisi salattuja tietoja. Esimerkiksi Puolustusvoimien tiloissa työskentelevästä yrityksestä voidaan tehdä selvitys.

Jos yrityksesi tarvitsee turvallisuustodistusta, lähetä sähköposti ulkoministeriölle osoitteeseen nsa@formin.fi. Pääesikunta tekee selvityksen yrityksistä, jotka tekevät Puolustusvoimien antamia tehtäviä tai töitä, jotka liittyvät puolustusvoimien hankintoihin.

Yritysturvallisuusselvityksessä arvioidaan yrityksen vastuuhenkilöiden luotettavuus. Lisäksi arvioidaan yrityksen turvallisuusjärjestelyt, esimerkiksi tietoturva. Selvityksen läpäissyt yritys saa yritysturvallisuustodistuksen, joka on voimassa enintään viisi vuotta.

Lisätietoa turvallisuusselvityksistä