Asevelvollisrekisteri

Asevelvollisrekisteriin on tallennettu asevelvollisten koulutuksen ja palveluksen suunnittelua ja järjestämistä, sijoittamista sekä poikkeusolojen toimintaan varautumista varten tarvittavat henkilö- ja sotilaskoulutustiedot.

Rekisteriin saadaan tietoja muilta viranomaisilta asevelvollisuuslain 96§:n perusteella.

Asevelvollisrekisterin tietoja voidaan luovuttaa asevelvollisuuslain 97 § ja 97a § mukaisille tahoille (useita eri viranomaistahoja mm. poliisi, KELA)

Nuorisolain (72/2006) 7c § mukaan puolustusvoimien on luovutettava yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten alle 25-vuotiaasta tuen tarpeessa olevasta nuoresta, joka vapautetaan varusmiespalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai keskeyttää varusmiespalveluksen.

Tietojen luovuttamisen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Otteen omista rekisteritiedoista saa käymällä henkilökohtaisesti aluetoimistossa.

Rekisteriseloste