FI SV EN

Puolustusselonteko tukee puolustuksen kehittämistä

Pääesikunta 16.2.2017 14.16
Tiedote

Puolustusvoimien pitkäjänteiselle kehittämiselle on tärkeää parlamentaarinen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Ensimmäistä kertaa laadittu Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017 on puolustusvoimille tärkeä asiakirja.

Erillinen puolustusselonteko mahdollistaa paneutumisen puolustuksen yksityiskohtiin. Esimerkiksi merkittävät meri- ja ilmavoimien materiaalihankkeet ensi vuosikymmenellä sekä niitä edeltävät maavoimien hankinnat vaativat yli hallituskausien kantavaa tahtotilaa.

Toimintaympäristön muutos on kasvattanut vaatimuksia maanpuolustukselle. Puolustusvoimat on jo reagoinut toimintaympäristön muutokseen parantamalla valmiuttaan. Ajantasainen lainsäädäntö ja resurssit ovat keskeisiä puolustuksen toimintaedellytyksiä.

Pääesikunnan päällikkö vara-amiraali Kari Takanen painottaa, että

– Selonteossa esitettyjen linjausten toimeenpanolla Suomi ylläpitää toimintaympäristön kehitykseen suhteutettua puolustuskykyä ja valmiutta. Puolustusvoimien tehtävät edellyttävät nykyistä korkeampaa toimintavalmiutta maa-, meri- ilma- ja kybertoimintaympäristöissä sekä parempaa kaukovaikuttamiskykyä.

Puolustusvoimissa tiedostetaan hyvin resurssilinjausten merkitys koko valtiontalouden kannalta. Niiden toimeenpanolla säilytetään Suomen uskottava puolustuskyky ensi vuosikymmenelle.