FI SV

Merivoimat tutki harjoituskäsikranaatin heittoharjoituksen onnettomuuden

30.12.2016 15.03
Tiedote

Merivoimien komentaja asetti huhtikuussa onnettomuustutkintaryhmän selvittämään käsikranaatin heittoharjoituksessa tapahtuneen onnettomuustapauksen. Nyt valmistunut tutkintaselostus tukee puolustusvoimien palvelusturvallisuuden kehittämistä.

Onnettomuudessa 4.4.2016 Syndalenin harjoitusalueella Uudenmaan prikaatin varusmies loukkasi kätensä harjoituskäsikranaatin kahvasytyttimen räjähtäessä hänen kädessään. Vammat olivat lieviä eivätkä aiheuttaneet pysyvää haittaa.

Onnettomuuden tutkinnan keskeisin päämäärä on ollut turvallisuuden parantaminen. Tarkoitus on ollut selvittää tapahtuman syyt ja etsiä niiden avulla parantamisen kohteita.

Tutkinnassa selvitettiin tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet. Tutkintaselostus sisältää selostuksen onnettomuuden kulusta, onnettomuuteen johtaneista tekijöistä ja onnettomuuden seurauksista.

Tutkintaselostus nostaa esille turvallisuussuosituksia vastaavien onnettomuuksien tai vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sekä vahinkojen torjumiseksi.

Tutkintaselostuksen havainnot ja suositukset antavat lisää perusteita jatkaa jo käynnistettyjä taisteluammuntojen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä myös käsikranaattien ja harjoituskäsikranaattien osalta. Esitetyt turvallisuussuositukset huomioidaan käsikranaattien käyttöä käsittelevien normien päivityksessä.

Asevelvollisten palvelusturvallisuus on koulutuksessa etusijalla kaikessa Puolustusvoimien toiminnassa, valitettavasti onnettomuuksia tapahtuu varotoimista huolimatta.