FI SV

Eversti Parvinen Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajaksi

Pääesikunta 19.4.2017 14.29
Tiedote

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. toukokuuta 2017 lukien. Eversti Jukka Parvinen on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajaksi.

Eversti Parvinen palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulussa maisteriosaston johtajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentajana, Kaartin jääkärirykmentin esikuntapäällikkönä, esikuntapäällikkönä ja osastopäällikkönä Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnassa sekä suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana Kosovossa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2015.

Everstiluutnantti Pasi Autio on määrätty kriisinhallintakeskuksen johtajaksi Porin prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina kansainvälisellä sektorilla Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Everstiluutnantti Vesa Volanen on määrätty Kaartin pataljoonan komentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina hallinnon kehittämisen sektorilla Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Everstiluutnantti Ari Lehmuslehti on määrätty maavoimien koulutuspäälliköksi Maavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Kaartin pataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä.

Everstiluutnantti Matti Sopanen on määrätty Kuopion huoltopataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella.

Everstiluutnantti Janne Myller on määrätty Pohjois-Savon aluetoimiston päälliköksi Kainuun prikaatiin. Hän palvelee tällä hetkellä Kuopion huoltopataljoonan komentajana Kainuun prikaatissa.

Komentaja Mika Raunu on määrätty 4. miinantorjuntalaivueen komentajaksi Rannikkolaivastoon. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina (puolustusvoimien strateginen suunnittelu) Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Eversti

Jukka Parvinen